ჩვენი სერვისებიბოლო სტატიები ჩვენს ბლოგზე


ადვოკატის  როლი  სისხლის  სამართლის  საქმის  წარმოებისას

განაგრძეთ კითხვა

ადვოკატის როლი სისხლის სამართლის საქმის წარმოებისას
ბრალდებულის დაცვის უფლება

განაგრძეთ კითხვა

ბრალდებულის დაცვის უფლება
ანდერძით მემკვიდრეობა

განაგრძეთ კითხვა

ანდერძით მემკვიდრეობა
სარჩელის უზრუნველყოფა

განაგრძეთ კითხვა

სარჩელის უზრუნველყოფა
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის მიზანი და მოქმედების სფერო

განაგრძეთ კითხვა

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის მიზანი და მოქმედების სფერო

ჩვენი იურიდიული კომპანია გთავაზობთ:

  • კვალიფიციურ მომსახურებას
  • ინფორმირებულობის მაღალ სტანდარტს
  • კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვის გარანტიას
  • 24 საათიან მომსახურებას სიხლის სამართლის საქმეებზე
  • საადვოკატო ეთიკის უმაღლეს სტანდარტებს

ჩვენი კომპანია კლიენტებს შესაძლებლობას აძლევს ნებისმიერ დროს ჩვენი საიტის მეშვეობით მიიღოს ინფორმაცია მისი საქმის სტატუსის შესახებ. მარტივად გამოსაყენებელი სისტემის საშუალებით თქვენ შეძლებთ ნებისმიერი ადგილიდან თვალყური ადევნოთ თქვენი საქმის მიმდინარეობას და მიიღოთ საჭირო ინფორმაცია. თქვენ შეძლებთ საქმეზე მომზადებული დოუკუმენტების გაცნობას, თვენს ადვოკატთან კომუნიკაციასა და მისი კომპეტენტურობის შეფასებას.

img/700.450.pnghttp://placehold.it/700x450

თქვენი საქმის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციის გაგება შესაძლებელია მომხმარებლის სახელისა და პაროლის გამოყენებით, რომელიც ჩვენს ოფისში გადმოგეცათ.